Metoda kreslení pravou hemisférou

Tato výuková metoda byla poprvé publikována v roce 1979 v Los Angeles učitelkou kreslení a pedagožkou Betty Edwards. Na základě poznatků neurobiologa Rogera W. Sperryho vytvořila cvičení kresby, která jsou zaměřena na vnímání prostoru, tvarů a linií, poměrů mezi nimi a světla a stínu. Vědec Roger Sperry objasnil svými pokusy rozdílnost fungování pravé a levé hemisféry mozku a získal za to v roce 1981 Nobelovu cenu.

Co víme o mozku?

Přes jeho intenzivní zkoumání zůstává mnoho otázek zatím nezodpovězeno. Zkoumáním jeho funkcí víme, že každá z hemisfér je propojena s opačnou stranou těla a zpracovává získané informace rozdílným způsobem. Bylo zjištěno, že levá hemisféra vládne verbálním, analytickým a symbolickým myšlením, zatímco pravé hemisféře je vlastní myšlení tvořivé, syntetické, prostorové a vizuální.

V dynamicky se rozvíjející průmyslové společnosti byly (a stále často jsou) ceněny schopnosti připisované levé hemisféře - analýza a symbolické myšlení, řeč. Schopnosti pravé hemisféry - abstraktní myšlení, tvořivost a emoce jsou oproti tomu (bohužel) často opomíjeny či dokonce potlačovány. To je pravděpodobně důvod, proč je levá hemisféra považována za dominantní  a že pravá hemisféra je jí jaksi podřízena. Může se stát, že spektrum schopností pravé hemisféry zůstává pro mnoho lidí pozapomenuto, nerozvinuto, nevyužíváno. 

V dnešní době však již víme, že výše zmíněné schopnosti pravé hemisféry jsou stejně důležité jako schopnosti hemisféry levé. Pozornost se dnes obrací k inteligenci emoční, která je nezbytná pro týmovou práci, a vedle řeči je důležitá pro porozumění a komunikaci. Důležitá je tedy především vyváženost využití schopností obou hemisfér.

Metoda kreslení Betty Edwards je zaměřena na využití a rozvíjení schopností pravé hemisféry. Tyto schopnosti všichni máme, je pouze potřeba je probudit. Klíčem k realistické kresbě je přenést na papír to, co vidíme, nikoliv to, co o realitě víme (nebo si myslíme, že víme). Je pouze potřeba oprostit se od logiky, vidět věci tak, jak jsou, bezmyšlenkovitě u kreslení relaxovat a osvojit si techniky kresby...

... kreslit může opravdu každý ...

© 2022 PRAVEKRESLENI Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!