Lektorka

Mgr. Monika Látová

Vystudovala jsem Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Kresbě se věnuji od dětství. Postupně jsem začala kromě kreslení používat i další techniky - digitální fotografii, malbu, linoryt, keramiku, malbu na textil, ... Od roku 2001 vyrábíme s rodinou drobné upomínkové keramické předměty. (www.keramagnet.cz). V roce 2017 jsem absolvovala Diplomový kurz pedagogiky Montessori se  zaměřením na děti 6 - 12 let (1. stupeň ZŠ).

Vedení kurzů kreslení pravou hemisférou je pro mne způsobem, jak pomoci lidem objevovat jejich skryté možnosti a zvýšit důvěru v sebe sama. Většina lidí si myslí, že kreslit neumí a že to nikdy nemohou zvládnout. Jde ale o velký omyl. Pravdou ale je, že kreslit se dokáže naučit každý, tak jako se každý vhodnými technikami naučí psát, jezdit na kole nebo řídit auto.

Ještě generace našich pradědečků a prababiček si běžně kreslila místo používání fotoaparátu různé výjevy z krajiny, lidi, prostě co je zaujalo a co si chtěli zaznamenat. Nebyli v kresbě nijak školeni a přesto řada lidí dokázala poměrně věrně zachytit co potřebovali. Co se změnilo? Proč dnes již tvrdíme, že kreslit neumíme, nebo jen špatně a proto kreslit nebudeme a nemůžeme? Současnost nám umožňuje zachytit realitu pomocí digitálního fotoaparátu během vtěřiny, dokonale a bez práce, nemusíme se o nic snažit. Ale zároveň nás to i ochuzuje.
 
Kreslení rozvíjí a zdokonaluje vnímání světa kolem nás. Učí nás trpělivosti, obratnosti a pokoře. Pozitivní výsledky pak samozřejmě posílí naši sebedůvěru.
 
Těším se na setkání s Vámi.
 

 

UKÁZKA Z TVORBY